NORI
Provide high quality, deep understanding and effective solution for marine and non-marine surveying services in Vietnam

Xin tư vấn quá trình giải quyết giám định tài sản kỹ thuật tại Nori

Trả lời:

Chúng tôi luôn đặt ra các tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo hệ thống ISO 9001-2008 để hoàn thành công việc trong suốt quá trình giải quyết giám định, điều chỉnh tổn thất từ lần liên lạc đầu tiên cho đến khi kết thúc một vụ khiếu nại, cụ thể:

 

1. Liên lạc ngay với các bên liên quan kể từ khi tiếp nhận dịch vụ của khách hàng

2. Có mặt ngay tại hiện trường và tiến hành giám định trong vòng 24 giờ sau khi tiếp nhận dịch vụ

3. Cập nhật Báo cáo nhanh trong vòng 24 giờ sau khi tiếp nhận hiện trường tổn thất

4. Phát hành Báo cáo sơ bộ trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc quá trình giám định hiện trường tổn thất ban đầu

5. Phản hồi các thư từ trao đổi của khách hàng trong không quá 6 tiếng sau khi nhận được thư từ trao đổi của khách hàng

6. Theo dõi, cập nhật tình trạng của hồ sơ cho các bên liên quan vào thứ 6 hàng tuần và cập nhập tình trạng hồ sơ đến khách hàng không quá 3 ngày sau khi Nori tiếp nhận hồ sơ

7. Phát hành Báo cáo tiếp theo trong vòng 3 ngày làm việc (kể từ khi nhận được các tài liệu, thông tin mới từ người được bảo hiểm)

8. Phát hành Báo cáo cuối cùng trong vòng 5 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường của Người được bảo hiểm)


Yêu cầu đã được NORI tư vấn
26-02-2018 Xin hỏi thủ tục giám định hàng hóa xuất nhập khẩu
25-02-2018 Xin tư vấn quá trình giải quyết giám định tài sản kỹ thuật tại Nori

Request information

Full name *
Job title
Organization
Email *
Adress *
Telephone *
Content

thietkeviet.com thiết kế